Duben 2014

Novinky_news

11. dubna 2014 v 13:45 | zl

Vernisáž Vladimíra Doležala - Nahá žena, gal. Tatamata

Prodejní výstava v Písecké galerii - UMĚNÍ NA KOLEČKÁCH II

28. 5. 2016 - 27. 6. 2016

Obraz pro Konto bariéry 2016

Tvorba obrazu pro Aukční salon výtvarníků 2016, spolupráce s Martinou Barcalovou.
Aukční salon výtvarníků - vernisáž (Veletržní palác 27/11/2014 - Konto Bariéry)


Ilugrafika (2014)

Výstava ukončena (11.4.2014)

Událost na "Vernisáž" FB

Ildikó Rácová

Zbyšek Lorenz

(23) maluji od svých dvanácti. V 18-ti jsem utekla do Prahy. Tato výstava je to moje čtvrtou a první skupinovou. V oblibě mám černobílou grafiku ve stylu pop art.
Jsem prodavačkou ve zdravotních potřebách, nejraději používám tuš,barvy okrajově, píši jak Maďar.
(42) strojní fakulta ČVUT, terapeut pro mládež ohroženou drogami. Výcvik SUR ve skupinové terapii, květen 2003 úraz (kvadruplegie), lektor výpočetní techniky (Kladruby), grafik občanského sdružení Náruč (os-naruc.cz), pisatel zaměřený na problematiku poranění míchy.
16.1.2013

***

16.1.2013

***

117_Sv. Arifa

120_nejkrásnější obraz

Padlá žena, která prodávala své tělo, ale bylo ji všemi odpuštěno... neboť každý si ho alespoň jednou koupil, ženy nevyjímaje.

Fallen woman who sold her body, but it was all forgiven ... because everyone bought her body at least once, including women.
Podle fotografie Jitky N.

by photo Jita N.

7.12.2012

***

8.12.2012

***

111_Guggen

112_Ponožky

Guggenheimovo museum se známým umělcem na fasádě. Stavba ještě hezčí než tančící dům. NY mi velmi vonělo. Krásné město. Políčko z filmu o J.M.Basquiatovi (http://www.csfd.cz/film/10927-basquiat/ + http://www.csfd.cz/film/281107-jean-michel-basquiat-the-radiant-child/)

Guggenheim museum with the famous artist on the facade. NY smells me very much. Beautiful city.
Spolupráce s Itou Racovou. (Lo/Ra)

Cooperation with...

19.10.2012

***

19.11.2012

***

501-503 Fitness

106-110 Recyklace vzoru

První pokus o jednoduchou grafiku.
The first trial at simple graphics.
Ukradl jsem námět Knotanovi. Jeho modelka se mi vůbec nelíbí, ale v jediné fotografii odráží můj vlastní pohled - překvapený až zaražený.
Recycling of the non- original model

.
19.10.2012

***

18.11.2012

***

Autorecenze k výstavě 1.11. 2012

"Oblouzněn tvary a barvami, využívám nejzákladnější funkce softwaru. Vytvářím kopie kopií a v rauši sedím před bílým plátnem a plním ho barevnými tvary pomocí šablon jako mnoha berliček, které vyřezává asistent a sám je pak vybarvuji vzniklé plochy, nejčastěji zmrzlinovými odstíny. Někdo říká, že vidí op-art nebo pop-art či opt-art, já vidím jedno deko umění. Paleta z reklamního letáku, nebo denního tisku se plní odstíny, jejichž volnost mi působí nevolnost a tak se uchyluji k trpělivému a nesvobodnému invalidnímu způsobu tvorby pláten o rozměru metru čtverečného. Tato plocha mi v barvách dává pocit samo-zřejmosti a v hmotě mělkého kvádru plátna pocit plynulé existence a iluzivního smíření paradoxu. Často mají druzí mé obrazy za ilustrace, ale čím jsou obrazy druhých než ilustrací jejich psychického života, byť dovednou? Musím upřesnit, že jde o dekorace. Obrazy jsou ostrovem mé soukromé poezie, místem mého odpočinku, na kterém vím, že jsou krásné, nikoliv dokonalé. Obrazy jsou téměř bez příběhu. Mají se líbit, nerozrušovat. Dívám se na ně roky a těší mě, nemají jiný záměr. Dramat jsem užil mnoho, unavil se jimi a nenalezl důvod v nich pokračovat. Dorozumívám se s druhými tímto klidným a tvořivým způsobem."

Self review to exhibition 1.11. 2012

"Dopey by shapes and colors, I use the most basic functions of the software. Creating a copy of a copy 'high and sitting in front of white canvas and I fill it with colored shapes using templates as many crutch which carves my assistent and then myself colore incurred area, mostly ice cream shades. Some say he sees op-art or pop art or opt-art, I see one decagram of art. A variety of promotional leaflet or newspaper is filled with shades whose freedom makes me sick and so resort to patience and unfree invalidity way to create canvases a square meter. This area gives me the colors of feeling self-obviousness and the mass of the box canvas shallow feeling smooth illusory existence and reconciliation paradox. Others often considered my drawings illustration, but the images are illustrations of their mental life, often very skillful. I must point out that drawings are decoration. The pictures are my private island of poetry, the place of my rest, on which I know that they are beautiful, not perfect. The images are almost without any story. They have to like it, they do not disturb or make nervous. I look at them years and I am delighted they have no other intention. I enjoyed a lot of drama, tired of them, and did not find reason to continue them. Communicate with others by peaceful and creative way."

Pozvánka na prodejní výstavu 1.11.2012

Hotel Vítkov 19:00

25.10.2012

***

25.10.2012

***

084 Větrník

Spolek kvadru - výstava a dražba

084 Vane
Kvadru association - exhibition and auction
8.10.2012

***

15.10.2012

***

105 Postava povídek - Maj


088 Reflex


105 Character of my tales: Maj
22. 9. 2012

***

26. 9. 2012

***

Plast slast (odpočinek duše)

082 Plastik_aero

Plastic delight (rest of soul)
Aeroplastic

Vzpomínka na vysněné dětství s prvky hororu.
Remembering childhood dream with elements of horror.
Plasty mám rád, vydrží všechno. Lásku i nenávist. Plast je moderním papírem. Světlo zůstává stejným. Ani papír, ani plast nejsou správným cílem, ale mnohem snazším než lidské, krvácející srdce. Plast je třeba použít, ale ne obdivovat, vzít si z něj to nejlepší a odložit ho.

Vesmír bude VŽDY udivovat: https://www.youtube.com/watch?v=8nus8PYT6qk
Takaschi Murakami: